Đến tháng 07/2021 Thành phố Hải Phòng đã trao đổi
1622246
văn bản qua mạng
giữa 548 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 5:15:09 ngày 27/07/2021)