Đến tháng 10/2020 Thành phố Hải Phòng đã trao đổi
1147496
văn bản qua mạng
giữa 500 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 5:23:03 ngày 29/10/2020)