Đến tháng 01/2021 Thành phố Hải Phòng đã trao đổi
1287532
văn bản qua mạng
giữa 532 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 2:07:06 ngày 19/01/2021)