Đến tháng 04/2021 Thành phố Hải Phòng đã trao đổi
1428676
văn bản qua mạng
giữa 533 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 7:31:53 ngày 13/04/2021)