Đến tháng 10/2021 Thành phố Hải Phòng đã trao đổi
1806426
văn bản qua mạng
giữa 903 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 8:33:54 ngày 26/10/2021)